2018

Dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Maturzyści posiadający specjalne potrzeby edukacyjne mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018. - POBIERZ PDF

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym (gab.13) do 15.09.2017r.