"Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy" - 2012

Zachęcamy do udziału w corocznym turnieju  szkolnym pt. „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”

Cele turnieju:

Celem turnieju jest pogłębianie wiedzy wśród uczniów gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu o królu Kazimierzu Jagiellończyku , genologii Jagiellonów, jego czasach i związkach z miastem Elblągiem. Turniejowi będzie towarzyszyć konkurs plastyczny poświęcony wyżej wymienionej tematyce.

Zasady przeprowadzania turnieju:

1. W turnieju biorą udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum
2. Każda klasa pierwsza może wystawić zespół od dwóch do pięciu uczniów
3. Turniej składa się z dwóch etapów
- w pierwszym etapie zostaną przeprowadzony test , w wyniku którego wyłonionych zostaną trzy najlepsze drużyny klasowe . Do obliczania sumy punktów bierze się wyniki dwóch najlepszych osób w danej klasie. W razie równej liczby punktów o kolejności drużyn zadecydują wyniki kolejnych osób
- w drugim etapie zostanie przeprowadzony finał ustny z udziałem trzech najlepszych drużyn
4. W konkursie plastycznym mogą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu Technika wykonywanych prac jest dowolna

 

Terminarz:
- 13 01. 2012 r. zgłoszenie uczestników turnieju
- 03. 2012 r. etap pisemny
- 03. 2012 etap ustny turnieju
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w czasie finałów drużynowych turnieju

Literatura:

1. Bogucka Maria, Kazimierz Jagiellończyk , Warszawa 1978
2. Biskup Marian, Wojna Trzynastoletnia , w serii „ Dzieje narodu i państwa polskiego”.
3. Sieradzki Wiesław , „Elbląg w wojnie trzynastoletniej” w: Historia Elbląga T. 1.
4. Poczet królów Polski Jana Matejki.

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i formuły konkursu)

Oprac. Zdzisław Wielgolaski