Historia

Historia szkoły

2 października 1945 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pierwszej w powojennym Elblągu szkoły średniej - Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka. Dwa dni później szkoła oficjalnie rozpoczęła pracę. Do grona jej twórców należy zespół kierowany przez dyrektora mgr Bronisława Makarewicza: Franciszka Laboch, Józefa Oczesalska, Wojciech Pitera, Janina Wierzchowska, Natalia Zakrzewska, a w 1946 roku do grona dołączyli Jadwiga Puczyłowska, Stanisław Dymczak, Witold Truszkowski.

Czytaj więcej...

Spojrzenie wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka w przeszłość i przyszłość II LO

Na sukces II Liceum Ogólnokształcącego, obchodzącego w tym roku swoje 70-lecie istnienia, nie można patrzeć bezkrytycznie. To dorobek kilku pokoleń nauczycieli i uczniów, ich rzetelna praca, wytrwałość, ambicje i aspiracje w kierunku rozwoju, dostosowywania się i wyprzedzania trendów wraz z systematycznym podnoszeniem jakości usług edukacyjnych. To sukcesywnie realizowany plan zaspokajania ciągłego niedosytu wiedzy poprzez motywację, konsekwencję i marzenia o lepszych wynikach.

Czytaj więcej...

Nauczyciele 2012/2013

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2:
Agnieszka Jurewicz

Wicedyrektorzy:
Renata Świąder,
Agnieszka Antoniuk-Rumak

Pedagog szkolny:
Katarzyna Ładna
Jolanta Piłat

Psycholog szkolny:
Katarzyna Truszkowska

Biblioteka:
Edyta Andruszewska
Luiza Kaczyńska

Świetlica szkolna:
Małgorzata Głowacka-Lulewicz

Religia:
Krzysztof Brzozowski
Anna Wawrzyniak

Język polski:
Ewa Adamowicz
Agnieszka Grunau
Joanna Kuchta
Małgorzata Rydelek
Anetta Sosnowska
Iwona Studzińska
Bogusław Walewski

Historia:
Bożena Kocińska-Pietruczuk
Zygfryd Krajnik
Elżbieta Paprocka
Zdzisław Wielgolaski
Jarosław Gruzla

Wiedza o społeczeństwie:
Zygfryd Krajnik
Zdzisław Wielgolaski
Marek Nowosad

Język angielski:
Przemysław Barski
Dagmara Fabiańska
Joanna Kurczewska
Anetta Krupa
Katarzyna Ładna
Ewa Powalska
Joanna Rzeczkowska
Anna Szuszkiewicz
Joanna Węgłowska
Katarzyna Zezula
Hanna Godlewska
Paulina Weiss

Język francuski:
Katarzyna Wileńska

Język niemiecki:
Katarzyna Kozłowska
Katarzyna Lelujko
Edyta Wronowska

Język rosyjski:
Anna Adamowicz
Hanna Godlewska

Język włoski:
Małgorzata Kamińska
Paweł Wilkus

Matematyka:
Magdalena Adryjanek
Ewa Aniszewska
Magdalena Bortnowska
Bożena Dutkiewicz
Maria Jankowska

Fizyka z astronomią:
Sylwester Kalinowski
Joanna Sutuła
Jacek Tomczak

Chemia:
Barbara Karolik-Fijałkowska
Danuta Mazur
Dorota Wiśnewska


Biologia:
Danuta Mazur
Dorota Wiśniewska
Katarzyna Zarzeczna

Geografia:
Joanna Borzymowska

Sztuka:
Barbara Marcinkiewicz
Katarzyna Tomszewska

Muzyka:
Beata Antczak-Kozera

Plastyka:
Katarzyna Tomaszewska

Technika:
Dariusz Andrzejewicz

Technologia informatyczna:
Magdalena Bortnowska
Dorota Wilk

Wychowanie fizyczne:
Ireneusz Borowiecki
Regina Jurczak
Adam Matwiejczuk
Magdalena Orzechowska
Aleksandra Pietrulewicz
Paweł Stoba
Wojciech Samulewski
Małgorzata Sekulska
Jacek Cybulski

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Marta Radzikowska


Doradztwo zawodowe:
Luiza Kaczyńska

Wychowanie do życia w rodzinie:
Edyta Andruszewska

 

Nauczyciele

Stanisław Dymczak
Henryka Hildebrand
Alej Jakubowski
Regina Kawecka
Franciszka Laboch-Słomka
Maria Miłaszewska
Józefa Oczesalska
Wojciech Pitera
>
Jadwiga Puczyłowska
Antoni Puczyłowski
Wiktoria Skwarczewska-Budkiewicz
Witold Syrunowicz
Stanisław Sywula
Witold Truszkowski
Jadwiga Wierzchowska
Jadwiga Zajączkowska
Natalia Zakrzewska
Ks. Apoloniusz Zynel