Historia

Historia szkoły

2 października 1945 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pierwszej w powojennym Elblągu szkoły średniej - Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka. Dwa dni później szkoła oficjalnie rozpoczęła pracę. Do grona jej twórców należy zespół kierowany przez dyrektora mgr Bronisława Makarewicza: Franciszka Laboch, Józefa Oczesalska, Wojciech Pitera, Janina Wierzchowska, Natalia Zakrzewska, a w 1946 roku do grona dołączyli Jadwiga Puczyłowska, Stanisław Dymczak, Witold Truszkowski.

Czytaj więcej...

Spojrzenie wiceprezydenta Elbląga Janusza Nowaka w przeszłość i przyszłość II LO

Na sukces II Liceum Ogólnokształcącego, obchodzącego w tym roku swoje 70-lecie istnienia, nie można patrzeć bezkrytycznie. To dorobek kilku pokoleń nauczycieli i uczniów, ich rzetelna praca, wytrwałość, ambicje i aspiracje w kierunku rozwoju, dostosowywania się i wyprzedzania trendów wraz z systematycznym podnoszeniem jakości usług edukacyjnych. To sukcesywnie realizowany plan zaspokajania ciągłego niedosytu wiedzy poprzez motywację, konsekwencję i marzenia o lepszych wynikach.

Czytaj więcej...

Nauczyciele

Stanisław Dymczak
Henryka Hildebrand
Alej Jakubowski
Regina Kawecka
Franciszka Laboch-Słomka
Maria Miłaszewska
Józefa Oczesalska
Wojciech Pitera
>
Jadwiga Puczyłowska
Antoni Puczyłowski
Wiktoria Skwarczewska-Budkiewicz
Witold Syrunowicz
Stanisław Sywula
Witold Truszkowski
Jadwiga Wierzchowska
Jadwiga Zajączkowska
Natalia Zakrzewska
Ks. Apoloniusz Zynel