Historia szkoły

2 października 1945 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pierwszej w powojennym Elblągu szkoły średniej - Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka. Dwa dni później szkoła oficjalnie rozpoczęła pracę. Do grona jej twórców należy zespół kierowany przez dyrektora mgr Bronisława Makarewicza: Franciszka Laboch, Józefa Oczesalska, Wojciech Pitera, Janina Wierzchowska, Natalia Zakrzewska, a w 1946 roku do grona dołączyli Jadwiga Puczyłowska, Stanisław Dymczak, Witold Truszkowski.

Przez pierwsze lata szkoła mieściła się w budynku przy ul. Królewieckiej 128 (obecnie budynek Zespołu Szkół Gospodarczych). Na początku roku szkolnego utworzono trzy klasy gimnazjalne, ale już od styczniu 1946 r. funkcjonowały klasa I i II nauczania średniego drugiego stopnia (humanistyczna i matematyczno-fizyczna). W tym samym roku mury szkoły opuściło pierwszych dziesięciu maturzystów. Odbyła się również tzw. „mała matura”, czyli egzamin na zakończenie gimnazjum. Pod koniec 1946 roku w szkole uczyło się 387 uczniów: 210 chłopców i 177 dziewcząt.
Organizacja nauczania w szybko rozwijającej się szkole wymagała ogromnego zaangażowania w zdobycie pomocy naukowych, podręczników, wyposażenie sal lekcyjnych. Staraniem dyrektora Bronisława Makarewicza oraz Komitetu Rodzicielskiego, któremu przewodniczył dyrektor Banku Związku Spółek Zarobkowych - Mieczysław Maciejewski, starano się zapewnić szkole niezbędne warunki. W działaniach tych uczestniczyli też nauczyciele oraz sami uczniowie: „Pomagaliśmy urządzić gabinet geograficzny - to się wtedy nazywało „szabrowanie”. Chodziliśmy po opuszczonych budynkach szkolnych w Elblągu i ściągaliśmy mapy i globusy” - wspomina A. J. Wiśniewski - absolwent szkoły.
Ważnym momentem w historii szkoły był 1 września 1954 roku. Wówczas rozpoczęła ona funkcjonowanie w obecnym, odbudowanym budynku przy dzisiejszej ulicy Królewieckiej 42 (wówczas Armii Czerwonej).


Wybór miejsca nie był przypadkowy. Umieszczenie szkoły w gmachu, który od 1882 r. był siedzibą Gimnazjum Elbląskiego oraz fakt, że Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka było pierwszą szkołą średnią w powojennym Elblągu, czyni z niej spadkobiercę wspaniałych tradycji Gimnazjum Elbląskiego. Jakie to są tradycje?
Gimnazjum Elbląskie powstało w 1535 roku, w dobie reformacji. Jego pierwszym rektorem był humanista Wilhelm Gnapheus. Szkoła szybko zyskała rozgłos. Do grona zasłużonych rektorów oraz nauczycieli tej szkoły w czasach przynależności do Rzeczypospolitej należał Jan Mylius. W czasie jego ponad trzydziestoletnich rządów w gimnazjum elbląskim (1598-1630) poziom nauczania był wysoki, a rada miejska sfinansowała kilka ważnych inwestycji. Najpoważniejszą było oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum, wzniesionego w roku 1599 (dziś mieści się tam Muzeum) oraz biblioteki szkolnej. W czasach Myliusa do księgi uczniów wpisano ponad 4 tysiące nazwisk. Do Elbląga przyjeżdżali uczniowie nie tylko z terenów Rzeczpospolitej, ale także z Rzeszy Niemieckiej, Pomorza, Śląska, Czech czy nawet Siedmiogrodu, Anglii i Szkocji.
W XVII wieku w Gimnazjum Elbląskim nauczał Jan Amos Komeński- wybitny pedagog. Jego pobyt był wprawdzie krótki, ale świadczył o poziomie szkoły. Wykładał w niej także nadworny historyk Władysława IV oraz Jana Kazimierza - Joachim Pastorius. Kolejny okres rozkwitu to wiek XVIII. Twórcami świetności szkoły byli rektorzy: Chrystian Jakub Koitsch, Jerzy Daniel Seyler oraz Jan Lange. Wówczas przeprowadzono zmiany w programach i metodach nauczania zgodne z duchem epoki oświecenia.


W czasach staropolskich sławnymi absolwentami szkoły byli m.in.: Zygmunt Nesselman - lekarz Zygmunta III Wazy oraz Jana Kazimierza, Jakob Barner - lekarz Jana III Sobieskiego i słynny chemik - wydał w roku 1698 jeden z najlepszych wówczas podręczników chemii, Gotfryd Achenwall - profesor uniwersytetu w Getyndze, uznany za twórcę statystyki jako nauki.
Współczesna, powojenna historia szkoły do tej długiej tradycji osiągnięć dołącza kolejne roczniki absolwentów, którzy z sukcesem startują w dorosłe życie.
Z ważnych kart powojennej historii szkoły warto podkreślić, że w 1958 roku na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty szkoła otrzymała nazwę II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu im. Kazimierza Jagiellończyka, w 1999 roku zaczęło funkcjonować Gimnazjum nr 3, które razem z II LO stworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.