65 lat II LO

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przygotowuje się do uroczystych obchodów 65 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego. Główne uroczystości zaplanowano na dzień 19 czerwca 2010 roku. Chcielibyśmy, by w tym rocznicowym święcie Szkoły wzięła udział jak największa liczba osób, którym bliska jest Nasza Szkoła. Liczymy na udział szacownych absolwentów „Jagiellończyka”. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w uroczystościach – listownie na adres szkoły, pocztą elektroniczną na adres: liceum[at]2lo.elblag.pl, telefonicznie pod numerem (055) 232-73-44 bądź za pomocą formularza.

Koszt balu wynosi 160 zł.

II Liceum Ogólnokształcące jest spadkobiercą szacownego Gimnazjum Elbląskiego. Najstarsza wiadomość o szkole pochodzi z 1322 roku - szkoła określana była mianem "schola senatora". Było to pierwsze w Polsce gimnazjum humanistyczne i protestanckie, a jego rektorem został Gnapheus - człowiek wybitny, literat i dramaturg. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 25 września 1599r., a w 1601 r. powstała biblioteka gimnazjalna - systematycznie wzbogacana z funduszu Rady Miejskiej. W drugiej połowie XVII wieku wskutek wojen szwedzkich następuje upadek miasta i gimnazjum. 

Mimo tego szkoła pozostaje ośrodkiem życia kulturalnego. W roku 1882 wybudowano nowy gmach dla gimnazjum i jego biblioteki, tzn. właśnie ten, w którym mieści się obecnie jego spadkobierca - II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Po II wojnie światowej Nasza Szkoła jako pierwsza w mieście rozpoczęła działalność od października 1945 roku.

Do dziś II Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Jagiellończyka uznawane jest za jedno z najlepszych szkół w mieście, czego dowodem są choćby wyniki egzaminu maturalnego.

Więcej informacji udziela dyrektor 2 LO mgr Agnieszka Jurewicz – tel. (055) 232-73-44