O Dyskusyjnym Klubie Książki

W Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida w każdą pierwszą sobotę miesiąca spotykają się członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, czyli miłośnicy czytania. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie z Gimnazjum nr 3 przy ul. Królewieckiej w Elblągu.

Organizatorką tej formy obcowania z literaturą i opiekunką DKK w Gimnazjum nr 3 jest polonistka Małgorzata Rydelek. Uczestnikami spotkań klubowych są osoby lubiące czytać i rozmawiać o tym co czytają. Choć klubowy czytelnik powinien być otwarty na nowe wyzwania, nie musi się wykazywać znajomością literatury ani umiejętnością prowadzenia poważnych dyskusji.


Spotkania klubu przebiegają przy ciastku i herbacie, w miłej atmosferze, którą uczestnicy zawdzięczają oryginalnym zasadom. Wśród nich największe znaczenie ma szacunek wobec opinii dyskutantów- im więcej różnych punktów widzenia, tym lepiej. Zajęcia są przyjemne, bo podczas nich panuje dobrowolność wypowiedzi, a gusty czytelnicze klubowiczów nie są przez nikogo osądzane. Tolerancja sięga dalej- nawet jeśli książka nie podoba się klubowiczom, podejmują próbę jej przeczytania. Dlatego przychodzą na spotkania nawet, jeśli nie są w stanie dokończyć lektury. Zasadą nadrzędną jest dobra zabawa, dlatego każdy członek klubu jest mile widziany. Nigdy więc nie brakuje tych, których interesują nowi autorzy i nowe książki. Wszyscy członkowie DKK w „trójce” wypowiadają się o zajęciach pozytywnie uważając, że są ciekawe, bo omawianymi lekturami są zawsze najnowsze bestsellery.


Liczba zainteresowanych uczniów, których nie trzeba zachęcać do wzięcia udziału w dyskusjach o książkach, ich autorach, do wymiany poglądów i refleksji zwiększa się od 2011r. w Gimnazjum nr 3 z miesiąca na miesiąc. W ZSO nr 2 powstał też klub dla młodzieży z II LO. To duży sukces wszystkich orędowników czytania w tej szkole. Jak widać książki nie muszą być nudne, a rozmowa o nich wymuszona i tendencyjna. Dobrze zdawane egzaminy w ZSO nr 2 to zasługa szerokich horyzontów uczniów, a w czytaniu niewątpliwie właśnie o to chodzi.


Kamila Biłas, I a, II LO
Kółko dziennikarskie