Projekty edukacyjne:

Projekt o bezpieczeństwie w Internecie.

W ramach projektu o bezpieczeństwie w Internecie przedstawiłyśmy grupie uczniów naszej szkoły prezentację na temat praw autorskich. Spotkałyśmy się z pozytywnym odbiorem oraz zaangażowaniem słuchaczy w postaci ich własnych, życiowych przykładów.
Oprac. Uczennice klasy IA LO– Oliwia, Wiktoria, Martyna i Kinga.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo w Internecie - kolejne działania w szkole

W przeciągu ostatnich 3 tygodni, w naszej szkole odbywała się akcja mająca na celu zwiększenie świadomości zarówno u pracowników szkoły jak i uczniów na temat Bezpieczeństwa w Internecie. W jej ramach przeprowadzaliśmy ankietę, test i krótki wywiad. Po przeprowadzeniu ankiety dowiedzieliśmy się, że ankietowani posiadają konta na wielu portalach społecznościowych, jednak rzadko zmieniają do nich hasła dostępu. Społeczność szkolna posiada wiedzę, która umożliwia im korzystanie z sieci w sposób bezpieczny.
Męska część społeczności szkolnej posiada większą świadomość, czym jest Deep Web i Dark Net. Z kolei płeć piękna lepiej poradziła sobie z pytaniem dotyczącym działań, jakie należy podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.
Jednak na tym się nie skończyło, ponieważ po części pisemnej postanowiliśmy przeprowadzić z niektórymi krótkie wywiady. Dowiedzieliśmy się od nich wielu ważnych informacji m.in. istnienia obaw związanych z korzystaniem z Deep Webu.

Czytaj więcej...

Lista tematów projektu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 1. Organizacja szkolnych obchodów Dnia Ziemi (Katarzyna Zarzeczna)
 2. Czy transplantacje ratują życie? (Katarzyna Zarzeczna)
 3. Fauna i flora Bażantarni (Joanna Borzymowska)
 4. Osobliwości wybranych Parków Narodowych na świecie (Joanna Borzymowska)
 5. Osobliwości wybranych Parków Narodowych w Polsce (Joanna Borzymowska)

Czytaj więcej...

Lista tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 1. Learning English with Youtubers - czyli nauka angielskiego poprzez zabawę. (Joanna Rzeczkowska)
 2. New York, New York - wskazówki dla zwiedzających. (Joanna Rzeczkowska)
 3. Video games, can they teach us anything? - czy można wzbogacić słownictwo grając w gry komputerowe? (Joanna Rzeczkowska)
 4. The Internet - why we love it so much? - czy internet to samo zło ? (Joanna Rzeczkowska)
 5. Spotkanie ze sztuką, czyli organizacja wieczorku poetyckiego. (Barbara Marcinkiewicz)

Czytaj więcej...

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 

opracowany na podstawie:

1.        Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

2.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

3.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Czytaj więcej...

Elbląskie schronisko dla zwierząt - prezentacja

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 

opracowany na podstawie:

1.        Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

2.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

3.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Czytaj więcej...

Tematy projektów gimnazjalnych 2015/2016

 1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby nasiona mogły wykiełkować? (Katarzyna Zarzeczna)
 2. Dlaczego papierosy nie są zdrowe? ( Katarzyna Zarzeczna)
 3. Dobre i złowrogie oblicze fizyki. (Jacek Tomczak)
 4. Znaczenie energii w rozwoju naszej cywilizacji. (Jacek Tomczak)

Czytaj więcej...

Elbląskie schronisko dla zwierząt

W ramach realizacji projektu gimnazjalnego na temat Elbląskiego schroniska dla zwierząt, uczniowie z klasy 3d odwiedzili schronisko oraz przygotowali prezentację, którą przedstawili  klasie. Zwierzęta przebywające w schronisku potrzebują pomocy, dlatego chcieliśmy zachęcić do niesienia jej schronisku poprzez zapisy do wolontariatu lub przekazywanie darowizn w postaci karmy, kocy oraz pieniędzy na remont schroniska które nie znajduję się w najlepszym stanie. Za niesioną pomoc z góry dziękujemy!

Realizacja projektu gimnzjalnego

Michał Pożarowski oraz Konrad Binko 3d