Projekty edukacyjne:

Czy transplantacje ratują życie?

W ramach projektu gimnazjalnego „Czy transplantacje ratują życie?” w dniach 25.05-4.06.2018 na szkolnych korytarzach zawisły plakaty promujące leczenie różnych schorzeń metodą przeszczepiania narządów, a w niektórych klasach przedstawiono prezentacje propagujące tę szlachetną ideę. Celem akcji było przekonanie uczniów i nauczycieli o tym, jak ważne są transplantacje oraz przekazanie młodzieży jak największej ilości wiedzy na ten temat. Zależało nam na tym aby uczniowie naszej szkoły, byli bardziej skłonni do pomagania innym.

 

Czytaj więcej...

Projekt o bezpieczeństwie w Internecie.

W ramach projektu o bezpieczeństwie w Internecie przedstawiłyśmy grupie uczniów naszej szkoły prezentację na temat praw autorskich. Spotkałyśmy się z pozytywnym odbiorem oraz zaangażowaniem słuchaczy w postaci ich własnych, życiowych przykładów.
Oprac. Uczennice klasy IA LO– Oliwia, Wiktoria, Martyna i Kinga.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo w Internecie - kolejne działania w szkole

W przeciągu ostatnich 3 tygodni, w naszej szkole odbywała się akcja mająca na celu zwiększenie świadomości zarówno u pracowników szkoły jak i uczniów na temat Bezpieczeństwa w Internecie. W jej ramach przeprowadzaliśmy ankietę, test i krótki wywiad. Po przeprowadzeniu ankiety dowiedzieliśmy się, że ankietowani posiadają konta na wielu portalach społecznościowych, jednak rzadko zmieniają do nich hasła dostępu. Społeczność szkolna posiada wiedzę, która umożliwia im korzystanie z sieci w sposób bezpieczny.
Męska część społeczności szkolnej posiada większą świadomość, czym jest Deep Web i Dark Net. Z kolei płeć piękna lepiej poradziła sobie z pytaniem dotyczącym działań, jakie należy podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.
Jednak na tym się nie skończyło, ponieważ po części pisemnej postanowiliśmy przeprowadzić z niektórymi krótkie wywiady. Dowiedzieliśmy się od nich wielu ważnych informacji m.in. istnienia obaw związanych z korzystaniem z Deep Webu.

Czytaj więcej...

Lista tematów projektu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 1. Organizacja szkolnych obchodów Dnia Ziemi (Katarzyna Zarzeczna)
 2. Czy transplantacje ratują życie? (Katarzyna Zarzeczna)
 3. Fauna i flora Bażantarni (Joanna Borzymowska)
 4. Osobliwości wybranych Parków Narodowych na świecie (Joanna Borzymowska)
 5. Osobliwości wybranych Parków Narodowych w Polsce (Joanna Borzymowska)

Czytaj więcej...

Lista tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 1. Learning English with Youtubers - czyli nauka angielskiego poprzez zabawę. (Joanna Rzeczkowska)
 2. New York, New York - wskazówki dla zwiedzających. (Joanna Rzeczkowska)
 3. Video games, can they teach us anything? - czy można wzbogacić słownictwo grając w gry komputerowe? (Joanna Rzeczkowska)
 4. The Internet - why we love it so much? - czy internet to samo zło ? (Joanna Rzeczkowska)
 5. Spotkanie ze sztuką, czyli organizacja wieczorku poetyckiego. (Barbara Marcinkiewicz)

Czytaj więcej...

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 

opracowany na podstawie:

1.        Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

2.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

3.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Czytaj więcej...

Elbląskie schronisko dla zwierząt - prezentacja

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin organizowania i realizowania projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 

opracowany na podstawie:

1.        Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

2.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

3.        ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Czytaj więcej...

Tematy projektów gimnazjalnych 2015/2016

 1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby nasiona mogły wykiełkować? (Katarzyna Zarzeczna)
 2. Dlaczego papierosy nie są zdrowe? ( Katarzyna Zarzeczna)
 3. Dobre i złowrogie oblicze fizyki. (Jacek Tomczak)
 4. Znaczenie energii w rozwoju naszej cywilizacji. (Jacek Tomczak)

Czytaj więcej...