Akademia Młodych Noblistów

Gimnazjum nr 3 ma Młodych Noblistów!
Akademia Młodych Noblistów to projekt realizowany na wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, od czerwca 2010 r. do lipca 2013r.
Mając na celu rozwój uczniów naszego gimnazjum, przystąpiliśmy do projektu.
Akademia Młodych Noblistów proponuje trzyletnie wsparcie, które pomoże gimnazjalistom w dojrzalszym wejściu na rynek zawodowy

Projekt zakłada trzyletnie wsparcie, dzięki któremu uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i języków obcych. We współczesnym świecie są to niezbędne kompetencje na szybko zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.
Zakończeniem każdego roku szkolnego w Akademii Młodych Noblistów jest przygotowanie projektu, nad pracą którego pomagać będą eksperci z wybranych dziedzin:
-pani Magdalena Bortnowska (laboratoria ITC)
-pani Dagmara Fabiańska (laboratoria językowe)
-pani Bożena Dutkiewicz (laboratoria matematyczno-fizyczne)
-pani Ewa Roczkowska (laboratoria biologiczno-chemiczne)
Najlepsze projekty zostaną wytypowane do konkursu ponadregionalnego, zaś najlepsze zostaną nagrodzone. W ten sposób rozwiniecie swoje kompetencje kluczowe niezwykle przydatne w dorosłym życiu.

 

Więcej  informacji o projekcie na stronie www.akademiamlodychnoblistow.pl/

Działania projektowe obejmują: zajęcia pozalekcyjne, olimpiady, zajęcia wyjazdowe, zajęcia wyrównawcze – tzw. Pogotowia Laboratoryjne