Program Erasmus+ w naszej szkole. Zapoznaj się z główną ideą projektu

ERASMUS+ RUNDA SELEKCYJNA 2015

AKCJA 2
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – edukacja szkolna – partnerstwa strategiczne

Tytuł projektu:

          Dress to Impress: A Fashion Kiss for Peace!
          Świat mody na rzecz pokoju – wyraź to strojem!

Szkoły partnerskie:

          Oberzent Schule w Beerfelden, Niemcy
          Celal Bayar Anadolu Lisesi w Gemlik, Turcja
          II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, Polska

Czas trwania: wrzesień 2015 – sierpień 2018

Streszczenie projektu:

Tytuł „Świat mody na rzecz pokoju – wyraź to strojem!” odnosi się do głównego przesłania projektu, tj. intencji, aby działania w projekcie wyposażyły ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumiewania się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację przekonań człowieka i jego światopoglądu.
„Je suis Charlie”, będąc punktem zapalnym w realnym świecie, jest naszym punktem wyjścia. W obliczu dramatycznych i drastycznych akcji społeczno-politycznych, istnieje potrzeba na reakcję ze strony uczniów - młodzieży Europy, reakcję, która pokaże ich chęć do promowania postaw charakteryzujących się otwartością umysłu i wolą tolerancyjnej koegzystencji.
Moda ma motywujący wpływ na młodych ludzi. Pozwala im wyrazić ich tożsamość i znaleźć swój własny styl. Dodatkowo, strój wybrany lub wręcz zaprojektowany przez młodego człowieka wysyła w eter wiadomość. Chcemy, aby ta wiadomość dotyczyła pokoju na świecie.
We współczesnej Europie taki projekt ma rację bytu ze względu na swój wielonarodowościowy charakter oraz obecność w projekcie szkoły z Turcji, kraju islamskiego, która to obecność sama w sobie stanowi wartość dodaną. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w dialogu międzykulturowym wymieniając się poglądami na temat religii, polityki i tolerancji, a przede wszystkim, wypracowując porozumienie i konkretne rozwiązania podczas spotkań projektowych w Beerfelden w Niemczech, Elblągu w Polsce, Alter do Chầo w Portugalii oraz Gemlik w Turcji.
Uczniowie będą również organizować pokazy mody prezentując przygotowane przez siebie linie strojów promujących ideę pokoju na świecie. To z kolei posłuży rozwinięciu przedsiębiorczości. Uczniowie będą od początku do końca odpowiedzialni za wykreowanie własnej kolekcji; począwszy od pomysłu, poprzez jego realizację we współpracy z firmami zewnętrznymi, prezentację podczas pokazu, a skończywszy na dystrybucji. Uczniowie ze szkół partnerskich będą wymieniać się produktami końcowymi tworząc międzynarodowy rynek zbytu na skalę społeczności lokalnych i poprzez tę działalność osiągając „efekt mnożnika” jeśli chodzi o ich wizję pokoju na świecie. Uzyskane zyski zostaną przeznaczone na promowanie idei pokoju i równości tj. przekazane na rzecz grup nieuprzywilejowanych.
Podczas lekcji takich przedmiotów jak technika, przedsiębiorczość, religia, filozofia, historia, język ojczysty, język obcy i sztuka uczniowie wzbogacą i aktywują swoją wiedzę na temat „fair trade”, czyli uczciwej konkurencji, etyki biznesu, projektowania, warunków produkcji, literatury pokoju, kompetencji językowych i sytuacji politycznej na świecie.
Kompetencje kluczowe, które leżą u podstaw bieżącego projektu to umiejętność stosowania konstruktywnej krytyki, tolerancja wobec różnorodności, rozsądek i szacunek w kontakcie z drugim człowiekiem oraz kreatywność w promowaniu pokojowego nastawienia do innych członków społeczeństwa. W rezultacie uczestniczenia w dialogu międzykulturowym, uczniowie budują pewność siebie, aby wymieniać się swoimi wizjami i realizować je. Uczniowie noszą ubrania zaprojektowane przez siebie oraz swoich kolegów z krajów partnerskich w swoim własnym środowisku, aby wywrzeć wrażenie na społeczności lokalnej i zwrócić ich uwagę na problem braku pokoju na świecie. Kolekcja ubrań ma moc przekonania ludzi i pomnażania pozytywnego myślenia oraz pokojowej wizji świata w przyszłości.