Wizyta nauczycieli z Niemiec i Turcji

W dniach 30 listopada - 4 grudnia 2015 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w Elblągu, w Polsce. Było to spotkanie projektowe dla nauczycieli z wszystkich uczestniczących szkół partnerskich. Służyło jako spotkanie przygotowawcze i organizacyjne dla nauczycieli biorących udział w projekcie, aby poznać i nawiązać kontakt z europejskim zespołem Erasmus +, do budowania konstruktywnej komunikacji i skutecznej współpracy na rzecz dobrych praktyk. Wymieniliśmy różne sposoby podejścia do przewidywanych tematów i w twórczej atmosferze szukaliśmy sposobów motywowania uczniów do aktywnego udziału w międzynarodowym zespole.

Podpisaliśmy również list dobrych intencji. Chcieliśmy od samego początku ustalić pewne zasady współpracy i wyrazić nasze chęci, radość i nadzieje nawiązujące do trzech kolejnych lat administrowania projektem. Zachęcamy do lektury:

Polscy uczniowie (klasa 1d LO) wykazali ogromne zaangażowanie, entuzjazm i gościnność, biorąc udział we wszystkich etapach związanych z przyjęciem naszych gości. Przygotowali i przeprowadzili szereg prezentacji, oprowadzili gości po budynku szkoły, jak i pokazali im Stare Miasto, sprawnie komunikując się z przybyszami w języku angielskim.
Nauczyciele udali się w podróż do Gdańska, aby odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, upamiętniające zasługi Lecha Wałęsy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Otrzymał on nagrodę za walkę o wolność za żelazną kurtyną oraz jest bardzo ważnym symbolem pokoju w Polsce.
Uczniowie ułożyli również każdą kolejną literę słowa PEACE ze swoich ciał. Zdjęcie zostało poddane edycji i powstał plakat promujący projekt, zawieszony w gablocie informacyjnej na korytarzu szkoły. Spójrzcie: