Oferta edukacyjna Liceum 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA

II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Gimnazjaliści,

w roku szkolnym 2017/2018 oferujemy wam naukę w 5 klasach, o profilach dopasowanych do waszych zainteresowań, zgodnych z kierunkami kształcenia na uczelniach wyższych i przyszłych wymagań rynku pracy.

Nauka w każdej klasie wzbogacona jest o szeroką ofertę nauczania języków obcych.

I A – klasa językowo–prawna, humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: 2-4 do wyboru: język angielski, język polski, historia, WOS

Przedmioty uzupełniające do wyboru: historia, WOS, propedeutyka prawa, podstawy psychologii, warsztat interpretatora, retoryka, media w komunikacji, „speakeasy” – konwersatorium, język angielski dla prawników, elementy lingwistyki

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie kreatywnych, pełnych pasji młodych ludzi. Zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. prawnych, administracyjnych, filologicznych, dziennikarskich, artystycznych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, językoznawczych, kulturoznawczych, humanistycznych itp.

I B i I C – klasy biologiczno–chemiczne, medyczne

Przedmioty rozszerzone: 2-4 do wyboru: biologia, chemia, język angielski

Przedmioty uzupełniające do wyboru: język angielski w medycynie, „speakeasy” – konwersatorium, fizyka w medycynie, chemia laboratoryjna, metody badawcze w biologii.

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie ambitnych, pełnych pasji młodych ludzi. Zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. medycznych, farmaceutycznych, psychologicznych, chemicznych, biologicznych, przyrodniczych, politechnicznych, leśniczych, rolniczych, ekologicznych, związanych z żywieniem itp.

I D – klasa matematyczno–językowa, biznesowa

Przedmioty rozszerzone: 2-4 do wyboru: matematyka, język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające do wyboru: Ekonomia w praktyce, Business English- język angielski w biznesie, geografia ekonomiczna, komunikacja społeczna, matematyka w zarządzaniu, wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji ekonomicznej.

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie przedsiębiorczych, pełnych pasji młodych ludzi. Zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. ekonomicznych, biznesowych, bankowych, menadżerskich, politechnicznych, językoznawczych, lingwistycznych, geologicznych, geograficznych, matematycznych itp.

I E – klasa matematyczno–fizyczna, politechniczna

Przedmioty rozszerzone: 2-4 do wyboru: matematyka, fizyka, język angielski, informatyka

Przedmiot uzupełniający: informatyka, język angielski techniczny, „speakeasy” – konwersatorium, rysunek architektoniczny

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie inteligentnych, pełnych pasji młodych ludzi. Zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. politechnicznych, matematycznych, fizycznych, informatycznych, ekonomicznych itp.

I F – klasa dwujęzyczna - pilotaż

Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym – 6 godzin w tygodniu

Przedmioty rozszerzone: 2-4 do wyboru: uczeń ma możliwość realizacji wszystkich rozszerzeń obowiązujących w szkole

Przedmioty nauczane systemie dwujęzycznym (wybrane treści prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku): WOS/historia i społeczeństwo, geografia, biologia/przyroda

Dodatkowo, w ramach autorskich programów, uczniowie poznają kulturę, historię i geografię krajów anglojęzycznych w języku angielskim.

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie pozwoli Ci na kontynuację intensywnej nauki języka angielskiego i opanowanie bogatego słownictwa angielskiego z różnych dziedzin. Pozwali to na stosowanie języka jako narzędzia w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów. Przygotowanie do matury na poziomie dwujęzycznym. Rozszerzenie Twoich kompetencji językowych pozwoli Ci na podjęcie studiów za granicą oraz lepszą skuteczność na europejskim rynku pracy.

 

Współpracujemy z: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkoła Bankową w Gdańsku, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Elbląskim Parkiem Technologicznym.

 

Ponadto szkoła oferuje:

·       drugi język do wyboru w grupach międzyoddziałowych: j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański

·       koła naukowe

·       zajęcia wyrównawcze

·       zajęcia sportowe, obozy sportowe letnie i zimowe

·       wycieczki szkolne polskie i zagraniczne

·       udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

·       koła zainteresowań, zespół muzyczny, Chór, radio szkolne Baryton, wolontariat, DKK, DKF, noce filmowe, noce w bibliotece.

 

Nasze mocne strony:

·       Nauczamy w myśl zasady: „Żeby nauczyć Jasia matematyki, trzeba znać i matematykę i Jasia”;

·       Jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Elblągu. Od 72 lat kształcimy na najwyższym poziomie;

·       Jesteśmy szkołą wielopokoleniową, kształtującą uczniów o najwyższym potencjale intelektualnym, przedsiębiorczych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz motywację do samodzielnego rozwoju osobistego;

·       Od 2013 roku odznaczani zostaliśmy znakiem jakości „SREBRNE LICEUM”, w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Jako jedyna szkoła z Elbląga jesteśmy w elitarnym gronie najlepszych, pod względem jakości zdawanych matur i sukcesów w ogólnopolskich olimpiadach, liceów w Polsce;

·       Wyróżnia nas 100% zdawalność egzaminów maturalnych, nasi uczniowie uzyskują najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w Elblągu na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

·       Wśród naszych uczniów są laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich;

·       Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach;

·       Zostaliśmy wyróżnieni za Doskonałość Zarządzania Warmińsko–Mazurskiej Nagrody Jakości;

·       Według wskaźnika EWD (edukacyjnej wartości dodanej) rozwijamy potencjał uczniów, jesteśmy Szkołą Sukcesu;

·       Należymy do elitarnego grona Szkół Odkrywców Talentów, bo stwarzamy przyjazne warunki dla rozwoju osobowości i zainteresowań;

·       Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, co potwierdza certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo;

·       Jesteśmy szkołą ekologiczną, mamy certyfikaty: Szkoła Przyjazna Środowisku, Geocertyfikat;

·       Rywalizujemy również w sporcie – jesteśmy złotymi medalistami w piłce siatkowej dziewcząt;

·       Gwarantujemy stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią oraz rewalidacyjne;

·       Zapewniamy fachową pomoc psychologa i pedagoga;

·       Wzbogacamy program nauczania poprzez spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne;

·       Nasi nauczyciele poszukują najskuteczniejszych metody kierowania rozwojem uzdolnień i zainteresowań uczniów;

·       Realizujemy projekty międzynarodowej wymiany młodzieży;

·       Gwarantujemy dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie wyposażone pracownie oraz dwie sale gimnastyczne.

·       Zapewniamy wyjątkową atmosferę nauki.

 

Z nami możesz więcej!

 

Pobierz PDF