Rodzic:

RODO - Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW I UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W ELBLĄGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

Czytaj więcej...

Program rządowy Dobry Start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo.

W związku z informacjami płynącymi z mediów o zagrożeniach na jakie napotykają dzieci i młodzież w Internecie zachęcamy do zapoznania się z broszurami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci oraz pracami uczniów naszej szkoły.

Po lekturze zachęcamy do rozmów z dziećmi o zasadach prywatności podczas korzystania z Internetu, wyborze gier, nawiązywaniu nowych znajomości.

Do pobrania:

Plik PDF: Zapobieganie - reagowanie - gry - komputerowe

Plik PDF: Zapobieganie - reagowanie - cyberprzemoc

Plik PDF: Cyberprzemoc - cz.2

Źródło: https://www.ore.edu.pl/

Czytaj więcej...

Spotkania z rodzicami - liceum

Spotkanie  rodziców klas pierwszych  II Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 15 września 2016r. o godz.17.00 w auli szkoły.
Spotkania rodziców z wychowawcami  odbędą się  o godz. 17.30 w następujących gabinetach:

Czytaj więcej...

Spotkania z rodzicami - gimnazjum

Spotkanie rodziców klas pierwszych Gimnazjum nr 3 odbędzie się 15 września 2016r. o godz.16.00 w auli szkoły ( III piętro). Spotkania rodziców w wychowawcami rozpoczną się o godz. 16.30 w następujących gabinetach:

Czytaj więcej...

Wywiadówka - liceum

W czwartek 21.01.2016r. (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami II Liceum Ogólnokształcącego  w godzinach 16.30 do 18.00.

Przydział gabinetów:

Czytaj więcej...

Wywiadówka - gimnazjum

W czwartek 21.01.2016r. (czwartek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami Gimnazjum nr 3 w godzinach 16.30 do 18.00.

Przydział gabinetów:

Czytaj więcej...

Władze Stowarzyszenia 2010/2011

Władze Stowarzyszenia "Jagiellończyk" w roku szkolnym 2010/2011

Zarząd

Andrzej Korpacki - prezes
Wojciech Fontasiewicz - wiceprezes
Mariola Babraj - skarbnik
Elżbieta Paprocka - członek
Iwona Nawrocka - członek

 

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Wojtal - przewodniczący
Katarzyna Łąpieś-Matwiejczuk - wiceprzewodnicząca
Elżbieta Mieczkowska - członek