Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców 2015/2016

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Kulesza Marzena  - Przewodniczący
Strzelczyk Monika - Z-ca przewodniczącego
Wojtasiuk Magdalena  - Sekretarz
Hyrycz Krystyna  - Członek
Bartnicki Marcin  - Członek

 

Komisja rewizyjna

Suszek Małgorzata

Sobolak Marek

Rada Rodziców 2015/2016

RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

II Liceum Ogólnokształcące: Gimnazjum Nr 3
- Goscińska Dorota
- Żak Jarosław
- Kucińska Mariola
- Dzieciątek Mariusz
- Balbuza Bożena
- Kownacki Dariusz
- Krawczyk Marlena
- Bończak Marzena
- Makowski Zbigniew
- Sobolak Marek
- Bartnicki Marcin
- Suszek Małgorzata
- Bober Michał
- Zamojcin Ewa
- Strzelczyk Monika

- Kowalska Marzena
- Wondzyńska Agnieszka
- Kresimon Mariusz
- Klepacka Sylwia
- Stankiewicz Magdalena
- Martyniuk - Mikulska Edyta
- Cegiełka Iwona
- Arndt Krzysztof
- Właszyn Celina
- Pawłowska Grażyna
- Szawara Anna
- Piskorek Izabela
- Kulesza Marzena
- Bukowska Małgorzata
- Nienadowska Iwona
- Hyrycz Krystyna

- Wojtasiuk Magdalena

 

Konto Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Elblągu
87 8313 0009 5200 4513 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców 2014/2015

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Małgorzata Sowicka - Przewodniczący
Sylwia Klepacka - Z-ca przewodniczącego
Anna Szawara - Sekretarz
Bożena Łukaszewicz - Członek
Sławomir Tylkie - Członek
Marcin Wechterowicz - Członek

 

Komisja rewizyjna

Marzena Kowalska

Bogdana Tokarska

Rada Rodziców 2014/2015

RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

II Liceum Ogólnokształcące: Gimnazjum Nr 3
- Anna Ołdakowska
- Marek Gortat
- Małgorzata Sowicka
- Zbigniew Makowski
- Jolanta Szczygieł
- Beata Marcinkowska
- Jarosław Żak
- Beata Paszkiewicz
- Mariusz Dzieciątek
- Bożena Balbuza
- Magdalena Kołodyńska
- Bogdana Tokarska
- Beata Paszkiewicz
- Roman Florkowski
- Bożena Łukaszewicz
- Sławomir Tylkie
- Iwona Cegiełka
- Paweł Krawczyk
- Celina Właszyn
- Edyta Polkowska–Krupińska
- Anna Szawara
- Marzena Kowalska
- Agnieszka Wondzyńska
- Mariusz Kresimon
- Sylwia Klepacka
- Magdalena Stankiewicz
- Danuta Hoppa
- Arkadiusz Łacina
- Marcin Wechterowicz
- Agnieszka Wenta
- Anna Zalewska

 

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje RADY RODZICÓW:


-występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;


-uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną:


- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;


- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.