Prezydium Rady Rodziców 2015/2016

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Kulesza Marzena  - Przewodniczący
Strzelczyk Monika - Z-ca przewodniczącego
Wojtasiuk Magdalena  - Sekretarz
Hyrycz Krystyna  - Członek
Bartnicki Marcin  - Członek

 

Komisja rewizyjna

Suszek Małgorzata

Sobolak Marek