Prezydium Rady Rodziców 2014/2015

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Małgorzata Sowicka - Przewodniczący
Sylwia Klepacka - Z-ca przewodniczącego
Anna Szawara - Sekretarz
Bożena Łukaszewicz - Członek
Sławomir Tylkie - Członek
Marcin Wechterowicz - Członek

 

Komisja rewizyjna

Marzena Kowalska

Bogdana Tokarska