Dokumenty

Regulamin korzystania z szafek

REGULAMIN

Korzystania, z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów Gimnazjum Nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu, zwanego dalej Szkołą.

§ 1. Postanowienia ogólne:

1.      Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Szkoły.

2.      Szafki stanowią własność Szkoły.

3.      Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Szkole.

4.      Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.

5.      Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden posiada użytkownik (uczeń). Drugi jest zabezpieczony przez administrację w szkole.

6.      Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

7.      Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.

8.      Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest u kierownika gospodarczego.

Czytaj więcej...

Statut Stowarzyszenia Jagiellończyk

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży "Jagiellończyk”

Preambuła

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży "Jagiellończyk” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli, uczniów, absolwentów i sympatyków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci. Upowszechnianie społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działalność stowarzyszenia. Inicjowanie działań i pomocy materialnej w budowaniu nowoczesnego warsztatu metodycznego i dydaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.

Czytaj więcej...