Sabina Downar przeprowadziła Akcję Prozdrowotną w Areszcie Śledczym w Elblagu

Sabina Downar, uczennica klasy IIIc LO będzie reprezentowała nasz rejon w etapie wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Warunkiem udziału w tym etapie jest przeprowadzie akcji prozdrowotnej, na wybrany przez siebie temat, wśród dowolnie wybranej grupy. Sabina zdecydowała się przeprowadzić akcję prozdrowotną na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu pt. „Narkotyki i dopalacze – oferta śmierci”.

Po uzyskaniu stosownych zezwoleń, dnia 3 lutego 2017 roku, w obecności pracowników Aresztu, Sabina spotkała się ze skazanymi.

Celem prezentacji było uświadomienie skazanym, zwłaszcza tym, którzy odbywają wyroki za przestępstwa związane z narkotykami, negatywnych skutków sięgania po środki psychoaktywne.
Sabina przeprowadziła wśród uczestników tego spotkania ankietę, przedstawiła prezentację multimedialną i film o tematyce związanej z akcją. Całe wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem i zostało opisane na stronie internetowej Służby Więziennej w artykule dokumentującym przeprowadzoną akcję prozdrowotną.
Materiały związane z przeprowadzną akcją będą teraz przekazane do biblioteki szkolnej, oraz wykorzystane na lekcjach biologii i zajęciach z wychowawcą w celu promowania również wśród uczniów naszej szkoły zachowań prozdrowotnych.


Oprac. H. Pietras