Paulina Ziemak - II miejsce w Polsce w Olimpiadzie o Żywieniu!

Paulina Ziemak z klasy IIIc LO odniosła wielki sukces, w etapie centralnym Olimpiady o Żywieniu I Żywnosci - zajęła II miejsce i tym samym została laureatką tej Olimpiady.

Zapewniło jej to też możliwość studiowania na Wydziale Lekarskim na UJ w Krakowie!
Tematyką wiodącą XXI edycji olimpiady były „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”.
W I etapie (szkolnym) uczestniczyło prawie 6,5 tys. uczniów z ponad 430 szkół ponadgimnazjalnych z różnych stron Polski.
Do zawodów II stopnia (etapu okręgowego) zakwalifikowało się 741 uczniów z 400 szkół, a do do zawodów III stopnia Komitet Główny zakwalifikował 65 osoby z 60 szkół, w tym 25 uczniów z technikum. Etap centralny składał się z 3 części: testu, projektu związanego z produkcją gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia oraz obsługą konsumenta" oraz części ustnej, która miała formę quizu z udziałem publiczności.
Olimpiada odbyła się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stronie Ministerstwa można przeczytać relację z tej Olimpiady:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/olimpiada-wiedzy-o-zywieniu-i-zywnosci-final-z-udzialem-wiceministra-edukacji.html

Paulina, jesteśmy bardzo dumni i serdecznie Ci wszyscy gratulujemy!!

Oprac. H. Pietras