Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego

Przypominamy, że 2 października 2017 r. w naszej szkole zostaną przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSO nr2. Wybory odbędą się w bibliotece szkolnej  od 2 do 7 lekcji według zamieszonego poniżej harmonogramu.  Łącznie wybierzecie pięciu nowych członków : dwóch kandydatów do liceum i trzech do gimnazjum. Zobaczcie kto kandyduje i co poroponuje ....

Oto kandydaci z liceum do SU:

 

 

Zofia Szawara (IF LO)  

Jestem osobą kreatywną. Nie lubię nudy, zwłaszcza w szkole. Aktywnie uczestniczyłam w pracach samorządu jako gimnazjalistka.

 

Maria Florczyk (IICLO)

Jestem w szkole już 5. rok, znam ją bardzo dobrze. Zawsze chciałam wspierać działania SU, a teraz mam ku temu okazję. Chciałabym mieć wkład w rozwój naszej szkoły.

 

Arkadiusz Gronek ( ID LO)

Kandyduję, ponieważ wierzę, że potrafię być świetnym mediatorem między uczniami a nauczycielami. Uważam, że powinniśmy „budować mosty” i działać wspólnie, bo szkoła jest naszym wspólnym dobrem. Będę rozmawiał z uczniami o niezbędnych zmianach w naszej kochanej szkole. Będę przedstawicielem wszystkich uczniów, beż względu na klasę, oceny czy zachowanie. Okres mojej kadencji będzie czasem ciężkiej pracy, wielkiej dynamiki i dialogu. Czas na dobre zmiany!

 

Kandydaci z gimnazjum do SU:

 

Jakub Kotyński (3d gim)

Jeśli się dostanę do SU, to skupię się na organizacji tzw. „żywych lekcji”, pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Zorganizuję wybory Mistera i Miss szkoły, walentynek i innych ciekawych akcji. Opracuję i wdrożę nową propozycję bluz i koszulek szkolnych.

 

Stanisław Szostak ( 3d gim)

Kandyduję do SU, ponieważ chciałbym, aby uczniowie w naszej szkole dostrzegli w niej nie tylko naukę i związany z nią stres, ale uważali ją również za miejsce spotkań i miłego spędzania czasu. Bardzo bym chciał, aby w naszej szkole odbywało się więcej spotkań kulturalnych, konkursów, zawodów sportowych. Chciałbym również zachęcić władze szkoły do nawiązywania większej ilości kontaktów międzynarodowych np. poprzez wymiany międzyszkolne, projekty online.

Wybierz mnie, a nasza szkoła nabierze barw!

 

Maria Sukow ( 3b Gim)

Kandyduję, ponieważ jestem ambitna i pełna pomysłów na to, jak usprawnić działanie naszej szkoły. Chciałabym urozmaicić lekcje w-fu. Zaproponowałabym spotkania z ciekawymi ludźmi. Wprowadziłabym czytanie na przerwach przez radiowęzeł aktualnych ogłoszeń z dziennika elektronicznego.

 

Agata Wiśniewska (3d Gim)

Kandyduję, ponieważ jestem osobą kreatywną i chcę aby nasza szkoła wyróżniała się na tle innych szkół. Chciałabym aby powstały tygodnie tematyczne w naszej szkole, konkursy przedmiotowe wprowadzające elementy zabawy. Będę ubiegać się o remont radiowęzła.

 

Diana Avaygan ( 2a Gim)

Zgłaszam kandydaturę do SU, ponieważ chcę pomagać uczniom, którzy czują się samotni mają problemy. Chcę stworzyć wspaniałą atmosferę w szkole, abyśmy zawsze chętnie wracali do niej. Uważam, że w szkole można wiele rzeczy zmienić na lepsze. Jeżeli oddacie na mnie głos, zagwarantuję Wam najlepiej przeżyte lata w Waszym życiu. Lepsze czasy! Lepsza szkoła!

 

 

 

Harmonogram głosowania do SU ZSO nr 2 w Ebllągu w poniedziałek 2.10.2017r.

Klasy głosują według wyznaczonej godziny lekcyjnej w bibliotece szkolnej.Członkowie komisji wyborczej będą przychodzić do  klas i odprowadzać je na głosowanie.

 

2 lekcja: IALO; IB LO; IF LO;IIB LO,  2d gim

3 lekcja: IIIB LO, IIID LO, 2e gim, 3b gim

4 lekcja: IIA LO,  ID LO, 2f gim, 3c gim, 2c gim

5 lekcja: IIIA LO. IIIE LO, IE LO,  3e gim, 2a gim,

6 lekcja: IC LO, IIE LO, IID LO, 2b gim, 3d gim,

7 lekcja: IIIC, IIC LO, 3f gim, 3a gim, 2d gim