„Euro za i przeciw-debata oksfordzka”

Debata oksfordzka „Strefa EURO – za i przeciw” jest kolejnym etapem projektu „Postaw na siebie – myśl ekonomicznie” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Tym razem dwa zespoły z klasy IID liceum zmierzyły się w debacie oksfordzkiej, której przewodniczył pan Marek Nowosad. Temat debaty wbrew pozorom prosty, jednak wymagający dobrego przygotowania oraz zastosowania szczegółowej argumentacji.

Zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej dyskusja odbyła się między stroną popierającą i zaprzeczającą postawionej tezie.

Po stronie na „tak” drużynę stanowili:
Oliwia Lewandowska, Konrad Bińko, Kuba Kłok, Kacper Bieliński
Po stronie na „nie”:
Dominika Klepacka, Klara Marcinkiewicz, Piotr Liszewski, Krzysztof Jabłonowski

Debata oksfordzka polega na umiejętnym budowaniu argumentacji za i przeciwko tezie debaty oraz spójną i atrakcyjną prezentację argumentów. W naszej debacie pozwoliliśmy sobie tylko na nieliczne odstępstwa od sztywnej formuły oksfordzkiej. Marszałek-Marek Nowosad czuwał nad dyscypliną czasową i nad przebiegiem debaty, prezentował dyskutantów, udzielał im głosu. Mówcy z obu stron występowali kolejno naprzemiennie (zaczyna pierwsza osoba propozycji, po niej pierwszy mówca opozycji, następnie drugi przedstawiciel strony broniącej tezy itd.).Drużyna przeciwna w tym czasie miała możliwość zadawania pytań poprzez podniesienie ręki. Publiczność licznie zgromadzona-uczniowie klasy IID, ID, IA oraz IE liceum uważnie wysłuchali argumentów obu drużyn i zabrali głos zadając pytania. Wyłonienie zwycięskiej strony odbyło się w drodze arbitralnego głosowania.
Naszej debacie przypatrywali się wyjątkowi goście z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dr hab. Jerzy Przyborowski prorektor ds. kształcenia i studentów, profesor UWM oraz dr Tomasz Wierzejski, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, który podsumował debatową rozgrywkę. Dziekan Wierzejski odniósł się do ogólnej sytuacji makroekonomicznej Polski oraz Unii Europejskiej oraz podkreślił, że debaty oksfordzkie oprócz niewątpliwej wartości edukacyjnej oraz nauki argumentacji i umiejętności retorycznych, uczą też jak szanować oponenta, wsłuchiwać się w jego punk widzenia i być otwartym na inne poglądy, niekoniecznie zbieżne z naszymi.

Na zakończenie debaty, po wysłuchaniu wypowiedzi wszystkich ekspertów, pytaniach publiczności odbyło się głosowanie. Zgromadzeni uczniowie zdecydowali, iż większością głosów zwyciężyła drużyna na „tak”, w składzie: Oliwia Lewandowska, Konrad Bińko, Kuba Kłok, Kacper Bieliński.

Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski pogratulował dobrego przygotowania uczestnikom, a także przedstawił możliwości dalszego kształcenia w murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.