Uczniowie z klasy II c LO na warsztatch biologicznych w Warszawie

W dniach 5-10 marca 2017 roku w Warszawie odbyły się warsztaty biologiczne w ramach Programu dla Wybitnie Zdolnych, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Uczestniczyło w nich troje uczniów z II LO, z klasy II c.
Agnieszka Dąbkowska pracowała w Centrum Onkologii w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod opieką dr Alicji Trębińskiej i dr Ryszarda Konopińskiego.
W ramach zajęć prowadziła trzy eksperymenty:
1) wykrywanie genu fuzyjnego EWS-FLI1 w komórkach krążących metodą PCR - praca na materiale pobranym od pacjentów i diagnozowanie nowotworu mięsaka Ewinga poprzez wykrywaniu zmian w materiale genetycznym dzięki elektroforezie

2) hodowla linii komórek przylegających HeLa, wywodząca się z komórek raka szyjki macicy, i przygotowywanie z nich preparatu do mikroskopu konfokalnego
3) eksperyment z plazmidowym DNA polegający na transformowaniu bakterii, ich hodowli oraz późniejszej izolacji plazmidu i jego cięciu enzymami restrykcyjnymi

Alicja Jurewicz i Bogumił Libura brali udział w zajęciach w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego w Warszawie, a oto ich relacja:
„Podczas zajęć mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych osób, „pobawić się” niesamowitym sprzętem, dotknąć prawdziwej nauki! Podczas naszego stażu spotkaliśmy się z prof. M. Węsierską, która jest współwynalazcą Testu Unikania Miejsca - tj. najdoskonalszego na świecie testu badającego pamięć kognitywną i asocjacyjną na świecie. Barwiliśmy białka c-Fos w preparatach mózgów szczurów, co pozwoliło na swoiste uwidocznienie aktywności neuronów w obrębie tej tkanki. W ciągu kolejnych dni spotkaliśmy się z neuropsychologami, którzy pozwolili nam wziąć udział w wielu testach psychologicznych, opowiedzieli nam o swojej codziennej pracy, która, jak się okazuje, jest niezwykle ciekawa! Poza tym mieliśmy też okazję dotknąć, a nawet używać, mikroskopów kosztujących ponad 4 mln zł! Przez chwilę widzieliśmy również mikroskop konfokalny, czyli najciekawszą i, wydawałoby się, najdoskonalszą obecnie technologię obrazowania na całym świecie! Spotkanie z prawdziwą nauką i prawdziwymi naukowcami dało nam nowe spojrzenie na to, co dzieje się w Instytutach takich jak „Nencki”. Pokazało nam również, jak wielkie są możliwości nauki, człowieka, pozwoliło nakreślić nowe ambitne plany”.

Poza częścią warsztatową uczniowie w Teatrze Narodowym obejrzeli sztukę pt. „Idiota” oraz zwiedzili Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz Międzynarodowy Instytut Chemii Molekularnej i Komórkowej.
Kolejne zajęcia, które czekają naszych uczniów w ramach Programu, to obóz wielodyscyplinarny w Serocku w maju tego roku.

Oprac. Hanna Pietras