Przyszłość ekonomiczna Europy…..

W dniu 24 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie i wykład z dr Karoliną Babuchowską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt.: "Przyszłość Europy- integracja, czy dezintegracja”.

Pani doktor przedstawiła również ofertę uczelni tegorocznym maturzystom z klasy matematyczno-geograficznej oraz uczniom klas pierwszych i drugiej liceum. Barwnie opowiadała o korzyściach i przewadze studiowania w olsztyńskim Kortowie. Przybliżyła przyszłym studentom możliwość wymiany i stażów w ramach podpisanych umów międzynarodowych uczelni.
Na wykładzie poruszono tematy odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i sytuacji naszych rodaków. Doktor poruszyła również kwestię polityczną i ekonomiczną w Europie, m.in. zmiany po wyborach prezydenckich we Francji.
Uczniowie byli zadowoleni z zajęć, wzbogaceni wiedzą na temat przyszłości Europy oraz poznali możliwości rozwoju, jaki stwarza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a w szczególności Wydział Nauk Ekonomicznych w Olsztynie.
Nasza współpraca z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie daje uczniom nie tylko możliwość pozyskania wiedzy ponadprogramowej, ale również pozwala na kontakt z nietuzinkowymi ludźmi, którzy pokazują, jak tę wiedzę wykorzystać w życiu codziennym.
Serdeczne podziękowania kieruję do Pana prof. dr hab. Romana Kisiela, prof. zw. – Dziekana Wydziału za kolejną wizytę dedykowaną naszym uczniom.
Agnieszka Antoniuk-Rumak